shiba Elevage No Miyajima

R’Fuyu No Hane No Miyajima

shiba

Rode teefje

Geboren op 08/12/2018 - België

Kinderen : Geen nakomelingen in de kudde